Regulamin konkursu międzynarodowego

Konkurs na wynalazek dla dzieci IDEASforEARS

Informacje o tym, jak wziąć udział w konkursie i wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zostaną podane w formularzu zgłoszeniowym do konkursu. W przypadku niespójności pierwszeństwo mają poniższe warunki. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują niniejsze warunki.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 6 do 12 lat (w okresie trwania konkursu).

Dzieci pracowników (i członków ich najbliższej rodziny) MED-EL i agencji związanych z tym konkursem nie kwalifikują się do udziału. Najbliższa rodzina oznacza dowolne z poniższych: dziecko lub pasierb siostrzenica, siostrzeniec, brat przyrodni, siostra przyrodnia lub pierwszy kuzyn.

Dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą uzyskać zgodę rodziców przed wysłaniem zgłoszenia. Zgoda zostanie wybrana za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenia należy przesyłać między 09 listopada 2023 r. a 17 stycznia 2024 r. Zgłoszenia zostaną zamknięte o północy 17 stycznia 2024 r. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie tylko raz.

MED-EL według własnego uznania wybierze finalistów na podstawie wykazania się oryginalnością, kreatywnością, praktycznością, wyobraźnią, innowacyjnością i adekwatnością do marki. Kryteria oceny opierają się na oryginalnym wynalazku, który może poprawić jakość życia osób z ubytkiem słuchu.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wycieczką do Innsbrucka. Wycieczka odbędzie się w czerwcu 2024 r. i obejmuje 2 noclegi ze śniadaniem w hotelu w Innsbrucku dla 1 dziecka i 1 opiekuna w pokoju standardowym, podróż ekonomiczną do iz jednego lotniska (Monachium, Wiedeń lub Innsbruck), transfery lotniskowe, kartę powitalną Innsbruck. Data podróży zwycięzcy jest ustalana przez MED-EL i nie podlega negocjacjom. Nagrody dodatkowe mogą składać się z produktów merchandisingowych MED-EL, według uznania MED-EL. Nagrody nie mogą zostać przekazane, wykorzystane w innym roku ani wymienione na gotówkę, kredyt lub usługę.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni we wtorek 31 stycznia 2024 r. lub później za pośrednictwem globalnego komunikatu medialnego. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i/lub e-mailem z wyprzedzeniem. Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 72 godzin od powiadomienia, MED-EL zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy. Decyzja MED-EL jest ostateczna i nie będzie z nią prowadzona żadna korespondencja.

Zgłoszenia i pomysły przesłane w ramach konkursu, niezależnie od tego, czy wygrały, czy nie, stają się wyłączną własnością MED-EL i nie będą potwierdzane ani zwracane. Mogą one być również wykorzystywane do celów marketingowych i reklamowych MED-EL.

Fotografie finalistów i ich prac mogą być publikowane na kanałach należących do MED-EL lub wykorzystywane w przyszłych celach promocyjnych, marketingowych lub reklamowych, w dowolnych mediach, bez wynagrodzenia, ograniczeń użytkowania, przypisywania lub odpowiedzialności.

Uczestnicy zgadzają się, że przesłane zgłoszenia są ich oryginalną pracą stworzoną przez nich osobiście.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach reklamowych i promocjach z udziałem mediów zarówno w kanałach online, jak i offline. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w takich działaniach, jeśli zostaną wybrani jako zwycięzcy konkursu.

Każdy uczestnik zgadza się, że jego zgłoszenie w całości lub w dowolnej jego części (w tym imię i nazwisko, miasto / miasto / kraj uczestniczący w konkursie i zdjęcie) może zostać opublikowane przez MED-EL (w formie drukowanej i / lub online, w mediach społecznościowych) i wykorzystane do innych celów i działań reklamowych. Uwaga: NIE obejmuje to adresów e-mail ani adresów domowych uczestników.

Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków oraz na to, że decyzja MED-EL jest ostateczna i wiążąca we wszystkich kwestiach związanych z tym konkursem.

Wszystkie zgłoszenia uważa się za otrzymane w momencie ich otrzymania przez MED-EL, a NIE w momencie ich przesłania przez uczestnika. Dokumentacja MED-EL jest rozstrzygająca co do czasu otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia spóźnione, zagubione, skradzione, błędnie skierowane, nielegalne, niekompletne, nieczytelne, uszkodzone, powielone lub zmienione są nieważne. MED-EL nie ponosi odpowiedzialności za takie zgłoszenia ani za jakiekolwiek błędy, awarie techniczne, utratę, pominięcie, opóźnienie lub awarię komunikacji.

MED-EL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków lub do modyfikacji, zawieszenia, zakończenia lub anulowania konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

MED-EL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia lub rozczarowanie poniesione przez jakiegokolwiek uczestnika (w tym jakiegokolwiek gościa) wynikające z udziału w konkursie i/lub przyjęcia i/lub udziału w którejkolwiek z nagród.

This site is registered on wpml.org as a development site.